LED OSVĚTLENÍ AUTOMOBILŮ, DOMÁCNOSTÍ A DALŠÍ ELEKTRONIKA

Vstupní/výstupní jednotky

Go to  english  version.

Abych mohl s autem provádět akce, které ve standartní výbavě nemá, bylo potřeba vyrobit jednotky, které z auta získávají potřebné informace (zamčení, odemčení, zapnutá světla, zapnutý klíček ...), tak i jednotky, které naopak některé věci v autě ovládají.
Vstupní jednotka CI01
Jedná se o "krabičku", která má několik vstupů (většinou naprogramovány tak, aby poznaly, zda je na nich 0V nebo 12V) a informace o jejich stavu jsou periodicky (nebo hned při změně) zasílány na sběrnici CAN (tyto informace si pak přebírají další jednotky).
V současné době jsou na vstup napojeny: zámek (detekce odemčení, zamčení), klíček a světla (informace nutné pro řídící jednotku S6 LED světel), tlačítko (příkaz k otevření kufru)
Výstupní jednotka CO01
Tato "krabička" čte informace ze sběrnice CAN a pokud zachytí známou zprávu, sepne na danou dobu jeden ze svých výstupů.
Nyní ovládá: zámek (umí zamčít/odemčít auto, nebo delším podržením zámku otevřít/zavřít okna), elektormagnet v kufru (stačí zmáčknout tlačítko, nebo z displeje poslat příkaz k odemčení kufru) a napájení dotykového displeje.
Video - využití vstupní a výstupní jednotky
Video - IO unit usage demonstration


I wanted my car to be able to do things that stock equipment cannot do, so I needed some units, that collect information from the car (lock/unlock, lights turned on, key of/off) and units that control things.

Input unit CI01
This box with input pins (usualy identify if there is 0V or 12V on the pin) collects informations and periodicaly (or immediately if there is a change in state) sends messages to CAN-bus
Nowadays it identify if key is ON or OFF, if lights are turned ON/OFF (informations important for S6 LED control unit, if car is locked or unlocked and if special button for trunk opening was pressed.

Output unit CO01
This one receives messages from CAN-bus and if it recieves known message, it makes connection for programmed period.
Now it can: lock or unlock the car (used for closing/opening windows when you hold the contact for longer time), send impuls to electromagnet that opens the trunk and provide power to terminal with touch display.