LED OSVĚTLENÍ AUTOMOBILŮ, DOMÁCNOSTÍ A DALŠÍ ELEKTRONIKA

Dotykový displej

Go to  english  version.

Terminál s dotykovým displejem
Protože se mi začaly v autě hromadit různé "řídící, vstupní, výstupní" jednotky, a k jejich ovládání by bylo potřeba čím dál více tlačítek a spínačů, rozhodl jsem se, že budu muset vymyslet nějaké jiné ovládání všech jednotek. Jelikož umí všechny jednotky komunikovat po sběrnici CAN a shodou okolností se mi do ruky dostal taiwanský terminálek, jenž má podporu CANu a několik tlačítek, bylo jasné, že jednotky začnu ovládat pomocí terminálku.
Zpočátku měl jen 4 tlačítka, tak jsem si řekl, že 2 budou určena k pohybu v menu, 1 tlačítko bude vyvolávat a skrývat menu, 1 bude potvrzovat výběr v menu. Tak jsem začal programovat a udělal si základní menu s položkami "otevřít kufr", "otevřít okna", "zavřít okna" (v autě mám výstupní jednotky, které všechy tyto věci umí). Po výběru položky v menu terminálek odešle na sběrnici CAN přesně definovanou zprávu, jedna z mých jednotek ji zachytí a vykoná danou věc.
Vše fungovalo, ale trefovat se na tlačítka není ono, tak se mi nakonec podařilo s výrobcem domluvit na tom, že zašle dotykovou plošku (touchpanel), kterou osadím místo sklíčka displeje a z terminálku se stal terminálek s dotykovým displejem.
Naprogramoval jsem na dotyk všechny funkce, které uměly tlačítka a navíc, pokud klepnu do horního levého rohu se pošle zpráva řídící jednotce S6 LED světel a světla začnou blikat (už na přepínání módu nepotřebuji tlačítka, které jsem měl v panelu vedle rádia) - hodí se například, když na někoho při jízdě chcete zablikat :)
Napájecí kabel je připojen na jednu z výstupních jednotek, a když je auto zamčeno, za 10 sekund se automaticky vypne napájení, aby zbytečně terminálek nespotřebovával energii.
Zatím displej spíše testuji, doprogramovat další položky menu a posílání dalších příkazů na CAN už bude jen tvorba obrázků (položek menu) v Corelu a kopírování kódu.


Terminal with touch display
Because there were more and more control and I/O units coming to my car and I needed more and more buttons/switches to control them, I started thinking about another way of controling them. All units can communicate over CAN-bus and by chance, taiwaneese terminal with CAN-bus and 4 buttons came into my hands, I decided to use it to control my units.
From the begining, it only had 4 buttons, so I used 2 for going up/down in menu, 1 for showing menu, 1 for menu item selection. My first test was menu with 3 items - "open trunk", "open windows", "close windows" (I have output units which can do those things). After item is selected in menu, message is sent over CAN-bus, some unit catches it and do whatever is needed.
All was working fine, but I wanted more :) So I wrote to manufacturer of terminal and he sent me touch display. So I connected it and now I have terminal with touch display.
I programmed all functions that buttons did and one more thing - when I touch top left corner, it send CAN message to S6 LED control unit and S6 LEDs start to blink (so I don't need buttons I had mounted next to the radio anymore) - it's useful when you want to blink someone on the road :)
Terminal power cable is connected to one of output units, so when the car is locked, power is automaticaly shut down after 10sec and terminal doesn't consume any power.
Now I'm still testing the terminal, it won't be hard to programm more menu items (just create new images in Corel Draw and copy some code).